Høsten og vinteren er mus og rottetid. Når temperaturen synker leter gnagerne etter et lunt og fint sted hvor de kan overvintre og sette nye muse og rotteborgere til verden. fbStudios lager det meste av bilder som skal brukes i reklamesammenheng for Nesthood, og denne gangen et bilde som skulle illustrere deteksjon og bekjempelse av mus og rotter.