Man opplever og lærer mye nytt når man jobber med Voice Over. Patchbox holder til i Østerike, og skulle ha norsk tale på tre av sine videos for produkter som skal markedsføres i Norge. Her skulle også stemmen synkroniseres til hendelsene i videoen, samt manuskriptet skulle gjøres om til subtitles og synkroniseres sammen med stemmen. De tre videoene kan du se nedenfor: