fbStudios har et nært samarbeid med Nesthood Skadedyrkontroll og Nesthood Eiendomsservice (www.nesthood.no) Å lage bilder med riktig budskap er det essensielle her. Skadedyrbransjen skal følge FHI’s retningslinjer rundt substitusjonprinsippet, det betyr så human bekjempelse som mulig.