Voice over – hvordan forberede manuskriptet.

Det oppleves av og til at manuskripter for voice over ikke er godt nok kvalitetssikret før de sendes over til studioet. Det er viktig å bruke litt tid på å forsikre seg om at det ikke er noen skrivefeil, faktafeil, at setningsoppbygging etc. er gjort på en bra måte. Når man skal lese inn et manuskript kan det gå ganske mye ekstra tid til å få riktig flyt i ulogisk oppbygging av tekst.

Voice over innleser forundret over manuskript

Rettskriving

Her er det dessverre mange som ikke tar seg god nok tid til å gå over manuskriptet for å forsikre seg om at alt er korrekt. Når manuskriptet mottas bør det være rettet og klart for innlesing. Konsekvensene av feil blir at innleseren leser feilene, og må stoppe opptaket. Feilen må slettes, og riktig ord må leses inn på nytt. Når et manuskript leses inn er det viktig at innleseren har en god flyt. Er det feil underveis mister gjerne innleseren flyten, og dette går igjen ut over kvaliteten på det ferdige produktet, i tillegg til at det blir mer tidkrevende. Feil må rettes, og den ekstra tiden dette tar fordyrer produktet.

Faktafeil

Det hender at jeg leser inn kurs som skal brukes til undervisning i skole, bedrifter, frivillige organisasjoner osv. Jeg opplever av og til at det er faktafeil, manuskripter som ikke er godt nok oversatt osv. Tror nok kanskje at Google translate er synderen her.

Tilpassing av manus

Å skrive er ikke det samme som å snakke. Når du skal forberede manus for en voice over er det viktig å lese manuset høyt. høres det naturlig ut? Tenk litt på hvordan du ville sagt det som står i manuset om du skulle snakket høyt.

Andre ting som også kan være verdt å merke seg er vanskelige ord. En forklaring på hvordan disse ordene sakl uttales bør følge med manuset. For eksempel, en innlesing for firmaet Xerxes kan skape litt tungekrøll. Hvordan uttales egentlig dette navnet? Bruk av parantes kan også skape litt problemer. Dette er noe jeg opplever ganske ofte, noe av teksten er satt i parantes. Hvordan skal man egentlig lese dette?

Hva kan vi gjøre for deg?

Det er selvfølgelig ikke noe problem å rette opp i slike feil, sørge for at at alle de elementene som er nevnt ovenfor er korrekte. Så lenge vi har en avtale på at manuskriptene skal gjennomgås, så er det en jobb vi (ja her er vi plutselig vi) kan gjøre før deg. Det faktureres vanlig timepris, kr. 490,- + mva. for denne typen arbeid.