+47 988 40242

Dette spørsmålet dukker opp fra tid til annen, er en dyr nettside bedre enn en billig nettside? Det er selvfølgelig noen elementer som må legges til grunn før det spørsmålet kan besvares. Er begge bygget på samme rammeverk, det er brukt de samme tredjepartsløsningene osv, så er den billige like bra som den dyre!

Et argument uten begrunnelse

Jeg skal komme med et reelt eksmpel. Veldig mange av aktørene som tilbyr nettsideløsninger jobber med WordPress som grunnmur i designet. WordPress er et av verdens mest brukte systemer for bygging av nettsider, og er av høy kvalitet. I tillegg kan systemet via tredjepartsløsninger bygges ut og tilpasses nærmest alle behov. Så altså, begge nettsidene er bygget på WordPress, det er brukt de samme tredjepartsløsningene, og sidene ligger lagret på samme server. Det ene byrået tar 40 tusen for å designe, det andre byrået tar 20 tusen for samme jobben. Er da den dyre løsningen bedre? Absolutt ikke!

En gulost er en gulost!

Kanskje en litt rar overskrift, men la meg forklare. To dagligevarebutikker ligger ved siden av hverandre, og begge selger de samme produktene. I den ene butikke koster Norvegia gulost 100 kroner kiloen, og i den andre butikken koster Norvegia gulost 60 kroner kiloen. Betyr det da at Norvegia gulost til 100 kroner kiloen er mye bedre en Norvegia gulost til 60 kroner kiloen? Selvfølgelig ikke! Det er så enkelt at den butikken som tar mer vil tjene mer penger på akkurat den osten.

Nettsidedesign og priser

Akkurat det samme gjelder innenfor nettsidedesign. Det er det samme produktet, men noen vil ha mer betalt. Forståelig nok, mange designbyråer har ansatte som skal lønnes, dyre lokaler osv. Det er mange faktorer som spiller inn her. Men, argumentet om at en dyr nettside er bedre enn en billig er ikke helt riktig, og blir nok mer brukt som et salgsargument.

Hva bør du spørre om når du skal bestille nettsider?

Det er jo deg som kunde som i siste instans bestemmer hvilken leverandør du vil bruke. Det kan da være greit å ha noen spørsmål klare som kan stilles leverandøren.

  • Hvilket system bygges nettsidene på (WordPress, Joomla, Duda osv.)?
  • Hvilke standard tredjepartsløsninger brukes (spambeskyttelse, backup, caching etc.)?
  • Er nettsidene mulig å bygge videre på?
  • Er slike ting som GDPR, Universell utforming etc. ivaretatt?
  • Hvilken leverandør brukes for hosting av sidene?
  • Vil det gå kjapt å gjenopprette sidene om noe skulle gå galt (backup)?

Ved å stille noen av disse spørsmålene så vil du få et reelt sammenligningsgrunnlag når du skal bestille dine nye nettsider (ref. gulost er en gulost)

Lykke til!